Fodring

FarmPEQ: Complete

Den komplette mineralblanding til malkekvæg

FarmPEQ Complete er en mineralblanding, hvor alt hvad en moderne malkeko har brug for er blandet sammen. Derved sikres det at køernes behov er dækket, og der spares tid på at blande flere forskellige mineraler i foderblandingen.

FarmPEQ Complete giver følgende fordele:

FarmPEQ Complete indeholder de vigtige mikromineraler kobber, mangan og zink i organisk form, som Bioplex® , og selen som Sel-Plex®. Disse organiske mineraler stimulerer en højere modstandskraft, en bedre frugtbarhed og hårdere klove.

FarmPEQ Complete indeholder Yea-Sacc1026® , som er levende gær, til at regulere og stabilisere vommens pH niveau. Dermed undgår man, at køerne får sur vom, og det giver en bedre fodereffektivitet, frugtbarhed, samt klovsundhed.

FarmPEQ Completeer tilsat Mycosorb®. Mycosorb® mindsker andelen af optaget mycotoxiner, og forebygger dermed mycotoxiners dårlige påvirkning på køernes sundhed.

FarmPEQ Complete giver arbejdslettelse, da alt hvad koen har behov for er i én sæk. Ekstra sække med kridt, magnesium eller salt er simpelthen overflødige.​

Selen Test: The Selenium Challenge

​Selen er et væsentligt spor-element, som sørger for et godt immunforsvar og forbedrer frugtbarheden. Køer som lider af selenmangel, har en større risiko for at få følgende problemer:

• Tilbageholdt efterbyrd
• Børbetændelse
• Forhøjet celletal
• Mastitis
• Dårligere frugtbarhed


Derudover har kalve med selenmangel ringere livskraft ved fødslen og dermed større risiko for sygdom og forhøjet dødelighed ved småkalvene.

Tester viser, at Selen-niveauet ved køerne i mange besætninger er for lavt .

Læs herhvordan du kan få indblik i Selen-niveauet hos dine køer på en meget nem og billig måde.​

Farmpack YeaSacc1026

Mere mælk, højere fodereffektivitet og bedre frugtbarhed

Yea-Sacc er levende gær, der fremmer vommiljøet.

Yea-Sacc stimulerer fordøjelsen af fiberfraktionen i foderet og opretholder en højere pH-værdi i vommen, idet mælkesyre omdannes til propionsyre.

- Højere mælkeydelse

+ 1,7 kg mælk pr. ko/dag

- Bedre foderudnyttelse

6% mere mælk pr. kg tørstof

- Bedre frugtbarhed

22,1% flere drægtigheder ved 200 dage

- Mod survom

Cal Drench Plus

Midlet til forebyggelse og behandling af mælkefeber

​​

Indeholder calcium, magnesium, vitamin B-kompleks og propyleneglycol

Cal Drench Plus forebygger calcium mangel omkring kælvning. Ved kælvning kræves der store mængder calcium til den nye mælkeproduktion, som koen mobiliserer fra tarmen og knoglerne. Mælkefeber opstår når calciumudskillelsen til mælk overstiger koens absorption af calcium.

Calcium mangel kan resultere i svage fødsler, tilbageholdt efterbyrd og i værste fald lammelse. Risikoen for mælkefeber stiger med alderen.

Med Dr. Register's Cal Drench Plus kan disse problemer forebygges og undgås.

Cal Drench Plus indeholder en høj effektiv calciumkilde, der hæver calciumkoncentrationen i blodet indenfor 15 min.

Cal Drench Plus er det ideelle produkt:

- Forebygger calcium mangel omkring kælvning

- Høj effektiv calciumkilde

- Oral tildeling - sikre imod overdosering

- Optimal pH-værdi, irriterer ikke slimhinderne

- Vitamin B-kompleks

Skal tildeles oralt med drenchgun​

Nia Plus Drench

...mod den negative energibalance!!

Anvend Nia-Plus Drench til forebyggelse og behandling af ketose.

For at imødekomme den høje mælkeproduktion i en nyopstartet laktation, har koen brug for en masse energi. Overstiger denne energimængde koens energiforsyning gennem foderet, kommer koen i negativ energibalance. Koen vil tære på hendes fedtdepoter, hvor risikoen for ketose (samt andre relaterede sygdomme) opstår.

Nia-Plus Drench indeholder propylenglycol, samt en række vitaminer og mineraler, herunder vitamin B kompleks og niacin.

Niacin stimulerer stofskiftet og vitamin B stimulerer ædelysten, og dermed foderoptag.

CC-Drench

Giv dine kalve den bedste start på livet:

Styrk deres immunforsvar!!

CC-drench er et fodertilskud, der styrker immunforsvaret, hovedsageligt til kalve.

CC-drench er et naturligt kosttilskud, der indeholder vitaminer og mineraler, samt Bio-Mos og Sel-Plex.

Stor virkning imod E-coli og salmonella bakterier.

Bio-Mos indkapsler sygdomsfremkaldende bakterier, og reducerer derved diarré. Frekvensen af diarré nedsættes med 42%.

Sel-plex er selen i samme form, som det findes i planter. Det optages derfor meget bedre end uorganiske forbindelser. Sel-plex styrker immunforsvaret, og øger derved kalvens modstandskraft overfor sygdom.

CC-drench kan med fordel anvendes:

  • Efter råmælkperiode: tildeles i 3 dage, 1 gang pr. dag. Gentages efter 10 dage.
  • Ved diarré: tildeles 2 gange dagligt indtil sygdoms forløbet ophører.
  • Ved stressede perioder, f.eks. afhorning.

Firmainfo

BREEDnCARE Danmark​

Kystvejen 11, St. Anslet

6100 Haderslev

CVR: 18999137

Kontaktinfo

Telefon: 86 88 63 75

E-mail: info@breedncare.dk

Hingeballelundgård ApS
Kystvejen 11, St. Anslet
6100 Haderslev