​​     BETTER COWS | BETTER LIFE

​Gylleforbedrer

Agrimestmix (AMM)

​Agrimestmix (AMM) regulerer mikrobielle processer i gyllen og mindsker dermed ammoniakafgivelsen og modvirker effektivt dannelsen af flydelag, samt lugtgene. ​

Læs mere om Agrimestmix her.

Firmainfo

BREEDnCARE Danmark

​Kystvejen 11, St. Anslet

6100 Had​erslev

​​

​CVR: 18999137

Kontaktinfo