​​     BETTER COWS | BETTER LIFE

CRV Effektivitet​

Målet med avlsværdital for fodereffektivitet er at finde de tyre, som giver malkekøer, der producerer mest effektivt gennem hele deres liv (fra fødsel t/m 5.+ laktation), 

uden det går ud over deres sundhed. 

Derfor er det vigtigt at understrege, at en lav foderoptagelse ikke er lig med​ en god fodereffektivitet!​ 

betterlife effektivitet_ infographic

Meget smalle, eller omvendt, meget tunge køer, behøver heller ikke at være lig med ​en god fodereffektivitet! 

Samtidigt skal det understreges, at ligesom alle andre avlsværdital, er CRV Effektivitet et hjælpemiddel til at avle den ønskede besætning. 

Hvordan din besætning skal se ud i fremtiden, må altid være din beslutning.

Mere information findes på CRV's hjemmeside.

CRV har et meget intensivt forsøgs-/ avlsarbejde med fodereffektivitet. CRV’s ​investeringer i​ fodereffektivitets-forsøg,​ er større end for alle andre kvægavlsselskaber i verden. 

Forsøgsbesætningerne er i øvrigt ikke forskningsstationer, men veldrevne, kommercielle kvæggårde med 200 til 600 malkekøer. 

Hernede links til videoer om 2 af disse besætninger:

Willem Alders about feed efficiency

Feed efficiency by Wietse Duursma

betterlife effektivitet _blå foderkasser

Firmainfo

BREEDnCARE Danmark

​Kystvejen 11, St. Anslet

6100 Had​erslev

​​

​CVR: 18999137

Kontaktinfo